پیام کنفرانس دوربان: ترویج لذت جنسی سالم، راهکار مبارزه با ایدز

31 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فعالان مبارزه با بیماری ها،در بیست و یکمین کنفرانس بین المللی ایدز،تلاش می کنند تا گفتمان علمی را با واقعیتهای جاری و تجارب زندگی بیماران پیوند دهند.آنها می گویند،تنها راه مهار سرایت ایدز از طریق آمیزش،ترویج رابطه جنسی ایمن، با تکیه بر شادی،لذت و رضایت دو طرفه در روابط جنسی است. گزارش شیده رضایی