کنفرانس بین المللی ایدز در دوربان

30 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز چهارشنبه، در بیست و یکمین کنفرانس بین المللی ایدز، اعلام شد که واکسن اچ آی وی، تا پایان سال ۲۰۱۶ در آفریقای جنوبی عرضه خواهد شد. مرحله نهایی آزمایش این واکسن که به اچ وی تی ان ۱۰۰ معروف است، در سال ۲۰۱۵ تکمیل و کارآیی- اثر بخشی آن مورد تایید قرار گرفت. گزارش شیده رضایی