افزایش انتقال ایدز از طریق روابط جنسی در ایران

16 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز شنبه؛ دکتر عباس صداقت، رئيس اداره کنترل ايدز و بيماری‌های آميزشی وزارت بهداشت ایران، از تغيير الگوی ابتلا به بيماری ایدز ابراز نگرانی کرد. او گفت، اطلاعات جمع‌آوری‌شده در سال ۱۳۹۲ نشان می دهد، انتقال بیماری از طریق روابط جنسی به صورت چشمگيری افزايش یافته است. گزارش شیده رضایی