مهار سرایت ایدز با داروی ضد ویروسی ترو وادا

13 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

اداره نظارت بر امور غذا و دارو در آمریکا، مصرف داروی ضد ویروسی ترو وادا را برای پیشگیری از آلودگی افراد سالم، به اچ آی وی یا ویروس بیماری ایدز،مورد تأیید قرار داد. دریافت روزانه یک قرص ترو وادا، خطر ابتلا به ایدز را، در افراد سالمی که رفتارهای پرخطر دارند، ۹۹ درصد کاهش می دهد.گزارش شیده رضایی