در آستانه روز جهانی ایدز؛ چطور بیماری که مجازات اعدام داشت، به یک بیماری قابل درمان تبدیل شد

08 آذر 1398