احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کلید خورد

21 مرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خبرگزاری های ایران می گویند احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی رسما آغاز شده است. احمد علوی، کارشناس امور اقتصادی در گفت و گو با وفا آذربهاری، علت احیای این سازمان را اجتناب از سیاست های مقطعی و کوتاه مدت عنوان کرده است.