احتمال افزایش قیمت بنزین به ليتری ۲۰۰۰ تومان

16 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها در ایران اعلام کرد یارانه ای به نان تعلق نمی گیرد. هم زمان گزارش ها حکایت از احتمال افزایش قیمت بنزین به ۲۰۰۰ هزار تومان دارد. گزارش از وفا آذربهاری.