احتمال اعدام قریب الوقوع غلامرضا خسروی

18 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حکم اعدام این مرد در دیوان عالی کشور تایید شده . حکم اعدام به زندان اوین رفته و هر آن ممکن است که او به پای چوبه دار برده شود. غلامرضا خسروی سوادجانی. 19 سال در پروژه های صنعتی ایران کار کرده . بازرس فنی جوشکاری بوده