احسان و نیکوکاری یا فرهنگ نیازمند پروری

14 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز ‏احسان و نیکوکاری در آستانه سال نو همواره فرصتی است تا به فکر آنانکه ندارند باشیم، اما گفته می شود این اقدام به یک نمایش تبدیل شده و ‫‏نیارمندان را از درخواست کمک محروم کرده است. بحث ‫‏عدالت ‫‏اجتماعی و ‫‏اقتصادی در کشور نیز همواره مطرح است. آیا شما با نهاد هایی مثل کمیته امداد موافق هستید؟