احسان و نیکوکاری و آیین های مذهبی

21 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایام سوگواری محرم مناسبتی است که بسیاری از ایرانیان احسان و نذری توزيع می کنند، اما بسیاری بر این عقیده اند که این اقدام اگر سازمان یافته باشد بهتر می تواند به نیازمندان کمک کند. شما چه نظری دارید؟ آیا می توان با صرفه جویی در نذری ها به نیازمندان کمک کرد تا بخشی از مشکلات شان حل شود؟