اهمیت پیوستن به سازمان تجارت جهانی پس از لغو تحریم ها

13 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی از بیست سال پیش تاکنون اقدام کرده اما هنوز نتوانسته اعضای این سازمان را متقاعد کند که این کشور هم می تواند عضوی از این سازمان مهم اقتصادی باشد.