اهميت عملیات نظامی فرانسه در مالی

04 بهمن 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه عملیات نظامی فرانسه در مالی برای جلوگیری از پیشروی شبه نظامیان اسلامگرای تند رو و گروه های مرتبط با شبکه تروریستی القاعده ادامه دارد، سیاستمداران غربی درموردخطرات این نوع تروریسم برای امنیت بین المللی هشدار داده اند. بیژن فرهودی، خبرنگار شبکه خبری فارسی صدای آمريکا در لندن، برخی جنبه های این مساله را با ساجان گولSAJJAN GOEHL ، مدیر امنیت بین المللی در موسسه پژوهشی بنیاد آسیا-پاسيفیک، در میان گذاشت.