اهمیت استاندارد در زندگی و نگاه شما نسبت به نشان استاندارد

25 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اکتبر روز جهانی استاندارد است و در ایران به همین مناسبت هفته‌ای به نام استاندارد نامگذاری شده است. آیا شما در هنگام خرید به علامت استاندارد توجه می‌کنید؟ چقدر به این نشان اعتماد دارید و برای شما چه معنا و مفهومی دارد؟