اهمیت انتخابات آزاد

17 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انتخابات آزاد یکی از معیارهای سنجش دموکراسی در دنیای مدرن است. مقام های جمهوری اسلامی سالهاست که تعداد زیاد برگزاری انتخابات در این کشور را نشانه دموکراسی در ایران می دانند. این درحالیست که آزادی و دموکراسی بدون انتخابات آزاد بدست نمی آید. آیا انتخابات در ایران آزاد است؟ در این گزارش، نگاهی داشته ایم به بحث انتخابات آزاد در ایران.