احمدی نژاد برای انتخابات سال آينده برنامه دارد

15 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمود احمدی نژاد در یک گفتگوی تلویزیونی در صدا و سیما با انتقاد از مخالفان خود، به طور ضمنی تایید کرد که برای انتخابات سال آینده ریاست جمهوری برنامه هایی دارد. دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مرداد سال آینده به پایان می رسد. آرش سیگارچی نگاهی دارد به سخنان رئیس جمهوری اسلامی.