احمدی نژاد به تعلل در روند انتخابات متهم شد

04 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه حامیان آیت الله خامنه ای همچنان دولت را به تخلف متهم می کنند، محمود احمدی نژاد اینبار در اصفهان علیه منتقدان خود سخنرانی کرد. رییس جمهوری ایران منتقدان خود را «زیاده خواهانی» نامید که با فشار بر دولت او، قصد دارند «گلوگاه سیاست» را در اختیار بگیرند. همزمان با این اظهارات آقای احمدی نژاد، حامیان آیت الله خامنه ای بار دیگر دولت را متهم به تعلل در روند برگزاری انتخابات کردند. پیشتر رییس ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم، احمدی نژاد را به تشویش اذهان عمومی متهم کرده بود. گزارش از آرش سیگارچی.