احمدی نژاد از دست خالی دولت می گوید

18 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رییس جمهوری ایران بدون اشاره به اثر تحریم های بین المللی علیه ایران گفته است ایران بخاطر تامین بودجه تحت فشار است. همزمان، برخی نمایندگان مجلس محمود احمدی نژاد را به بی کفایتی اقتصادی متهم می کنند. آرش سیگارچی نگاهی انداخته به فشار تحریم ها بر دولت ایران و اختلاف احمدی نژاد با مجلس.