احمد شهید : نقض سازمان یافته حقوق بشر در ایران ادامه دارد

21 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

Pangea/video_of_the_day, احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران ، سومین گزارش خود از نقض سازمان یافته و گسترده حقوق بشر در ایران را منتشر کرد. آقای شهید گفته است که رسیدگی نشدن به موارد مشخص و متعدد نقض آشکار حقوق بشر در ایران نشان دهنده " فرهنگ مصونیت از مجازات " در جمهوری اسلامی است.گزارشی از کوروش صحتی