احمد شهید: نقض حقوق بشر در ایران همچنان ادامه دارد

01 آبان 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، درمورد ادامه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است. آقای شهید دومین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران در سال جاری را در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد. گزارش از کوروش صحتی.