احمد شهید: حکومت ایران دست از سرکوب شهروندانش بر نداشته

02 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، بار دیگر نسبت به نقض فاحش حقوق بشر در ایران اعتراض کرد. آقای شهید تاکنون سه گزارش در مورد نقض حقوق بشر در ایران تهیه کرده است. در گزارش اخیر او بویژه به مساله افزایش اعدامها در ایران، نقض حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی و وجود شکنجه و سرکوبهای سازمان یافته حکومتی اشاره شده است. گزارش از کوروش صحتی.