احمد شهید در مورد وضعیت حقوق بشر ایران

21 خرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی های پی در پی خود بر آزاد و عادلانه بودن انتخابات 24 خرداد تاکید کرده است / احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر ایران همراه با 3 گزارشگر موضوعی دیگر این سازمان/ از روند انتخابات در ایران انتقاد کرده و آن را مغایر با استانداردهای بین المللی توصیف کرده اند. همکارم بیژن فرهودی در لندن در گفتگویی با دکتر شهید علل نگرانی وی را نسبت به این جریان جویا شده است.