احمد خاتمی: موسوی و کروبی سران فتنه اند

29 دی 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

احمد خاتمی ،عضو مجلس خبرگان درنمازجمعه امروز تهران گفت جریانی در ایران بوجود آمده که سعی دارد به مردم بقبولاند که میر حسین موسوی و مهدی کروبی سران فتنه نیستند. احمد خاتمی موضوع تقلب درانتخابات ریاست جمهوری سال 1388 و گزارشهای آن زمان درمورد تجاوز به بازداشت شدگان اعتراضهای پس از انتخابات و کشته شدن شماری از آن ها را بکلی دروغ و توطئه دشمن خواند.گزارشی از کوروش صحتی