احمد جنتی: انتخابات آزاد رمز شورش شده است

22 دی 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه تهران گفته انتخابات آزاد رمزشورش درانتخابات آینده ریاست جمهوری ایران شده است. پیش از این رهبر جمهوری اسلامی هم با آزاد خواندن همه انتخابات برگزار شده در تاریخ جمهوری اسلامی و انتقاد از کسانی که از انتخابات آزاد سخن می گویند گفته بود که خودیها نباید سخنان دشمنانی که می گویند در ایران انتخابات آزاد وجود ندارد را تکرار کنند. گزارشی از کوروش صحتی.