احمد اصغری : برادرم زیر شکنجه دچار روان پریشی شده است

25 آذر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وحید اصغری طراح وبسایتی که دی ماه 90 به اتهام طراحی سایتهای پورنو گرافی به اعدام محکوم شده بود، در اعتراض به وضعیت پرونده خود دست به اعتصاب غذا زده است. احمد اصغری، برادر وحید اصغری به صدای آمریکا می گوید که برادرش بشدت بیمار است و شکنجه های دوران بازداشتش ، او را دچار روان پریشی کرده است.گزارشی از کوروش صحتی