حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران شد

18 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با حکم آیت الله علی خامنه ای، حسین اشتری جایگزین اسماعیل احمدی مقدم به عنوان فرمانده نیروی انتظامی ایران شد. در حالی این جابجایی در سمت رئیس پلیس ایران صورت گرفته که هنوز از حکم ریاست آقای احمدی مقدم، چهار ماه باقی مانده بود.گزارش آرش سیگارچی