ضرورت رای مجلس

20 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

احمد توکلی – نماینده تهران در مجلس: هرنوع پیمان، قرارداد معاهده یا تعهدنامه اگر برای دولت تعهدآور باشد باید به تصویب مجلس برسد این امر مسلم است اما اینکه بشود یا نشود امر دیگری ست. اسمش مهم نیست.