ابراز نگرانی احمد شهید از افزایش اعدام در ایران

06 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری ایران، ساعاتی پیش/ کلیات گزارش تازه اش را در مقر این سازمان، در نیویورک قبل از ارائه به شورای حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل در یک کنفرانس خبری ارائه کرد.