احمد شهید: پاسخ ایران به گزارش آخر من «معقول‌تر» از قبل بود

29 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در گفتگویی اختصاصی با بخش فارسی صدای آمریکا، گفت پاسخ ایران به آخرین گزارش او، در مقایسه با سال‌های گذشته متوازن‌تر و معقول‌تر بود. ایران همچنین fi پیش نویسی که برای آنها فرستاده بودم، پاسخی کتبی داد.