احمد شهید بار دیگر از بالا بودن موارد اعدام در ایران انتقاد کرد

21 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درامور حقوق بشر در ایران بار دیگر وضعیت حقوق بشر و آزادی های سیاسی و مدنی در ایران را نامناسب دانسته و از مقامات ایران خواسته است تا به این وضعیت پایان بخشند. گزارش کوروش صحتی