احمد شهید به مجلس سنای کانادا: زمان مناسبی برای تماس با ایران برای پیگیری وضعیت حقوق بشر است

16 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران می گوید اکنون زمان مناسبی برای ایران و کانادا است تا روابط خود را از سر بگیرند و وضعیت حقوق بشر در ایران پیگیری شود