دادگاه ویژه روحانیت احمد منتظری را به حبس و خلع لباس محکوم کرد

07 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دادگاه ویژه روحانیت احمد منتظری را به دلیل انتشار فایل صوتی مربوط به کمیته تصمیم گیری اعدامهای سال ۱۳۶۷ به ۲۱ سال حبس محکوم کرد. شادی صدر حقوقدان و از مدیران سایت عدالت برای ایران، در گفتگو با صدای آمریکا عنوان کرده که این فایل صوتی به رغم آنچه در حکم دادگاه آمده، محرمانه نبوده است.