احمد محمدی، برنده مدال برنز وزن ۶۵ کیلو گرم

20 شهریور 1394