گفت وگوی صدای آمریکا با عضو مجلس عراق از اقلیم کردستان در مورد ناآرمی های بصره

17 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

احمد حاجی رشید، عضو مجلس عراق از اقلیم کردستان در گفتگوی اختصاصی با بخش فارسی صدای آمریکا حکومت عراق را مسبب همه نا آرامی ها در بصره دانست.