بدیل حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان چیست؟

25 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حامد کرزای، رئیس جمهوری سابق افغانستان از دولت افغانستان انتقاد کرده که دست نظامیان آمریکا را باز گذاشته و این مساله روی استقلال این کشور تاثیرگذار شده است. احمد فواد لامع، خبرنگار بخش دری صدای آمریکا در این باره توضیح می‌دهد.