احمد چلبی سیاستمدار حامی حمله آمریکا به عراق درگذشت

12 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

احمد چلبی قانونگذار ۷۱ ساله و رئیس کمیته مالی پارلمان عراق در خانه خود در عراق در گذشت. به گفته مقامات عراقی احمد چلبی در اثر سکته قلبی در بستر خود درگذشته است.