اهدای جوايز ترايبکا

12 اردیبهشت 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جوايز بهترين فيلم ها در بخش های گوناگون جشنواره ترايبکا اهدا شد