اهدای جوایز «هنرهای خلاقه امی»

19 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جوایز «هنرهای خلاقه امی» در بخش بازیگری مهمان در هر چهار رشته به هنرمندان آمریکایی آفریقایی تبار تعلق گرفت و تاریخ ساز شد.