اهدای عضو در ایران

24 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بر اساس آمار سایت "انجمن اهدا عضو ایرانیان" سالانه ۵ تا ۸ هزار نفر در ایران به دلیل مرگ مغزی جان خود را از دست میدهند. ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ نفرشان دارای ارگان های قابل اهدا هستند، اما حدود ۷۰۰ نفر از آنها، اعضای خود را اهدا می کنند! آیا تا به حال به اهدای عضو فکر کرده اید؟