اهداف سفر جان کری به آفريقا

11 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

وزیر امور خارجه آمریکا وعده داد به امر مبارزه با خشونت های مرگبار در قاره آفریقا کمک کند. جان کری در نخستین روز سفر يک هفته ايش به آفریقا در آدیس آبابا، پایتخت اتیوپی، با مقامات اتحادیه آفریقا در مورد جمهوری آفریقای مرکزی، اوگاندا، کنیا، و سودان جنوبی گفتگو کرد.