اهداف آمريکا از شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل

02 مهر 1392