روبات هایی که کاشت غلات را آسانتر و اقتصادی تر می کند

10 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به رغم کاهش قیمت نفت خام و گاز طبیعی دولت آمریکا همچنان هزینه تحقیقات در تولید سوختهای زیستی را پرداخت می کند. در کنار تغییرات ژنتیکی در ذرت با هدف برداشت محصول بیشتر دانشمندان به دنبال طراحی و ساخت روباتهایی هستند که کاشت این غلات را آسانتر و اقتصادی تر کند.