آغاز تحريم نفتی ايران از سوی اتحاديه اروپا

07 تیر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تحریم خرید نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا از روز 11 تیرماه به اجرا در می آید. تهران می گوید تحریم به منافع کشورهای عضوِ این اتحادیه لطمه وارد خواهد کرد اما در لندن یک کارشناس امور نفتی ِ وابسته به مرکز مطالعات جهانیِ انرژی با رد این نظرِ ایران میگوید طرفی که در این جریان براستی لطمه خواهد دید ایران است. بیژن فرهودی گزارش می دهد