آغاز رفراندوم اصلاح قانون اساسی ترکيه

07 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

رفراندوم مربوط به اصلاح قانون اساسی ترکيه از امروز برای آن دسته از شهروندان ترکيه که در خارج از کشور به سر می برند آغاز شده است. رفراندوم سراسری در داخل ترکيه روز ۲۸ فروردين برگزار می‌شود.