آغاز کار بازار ارز با افت ریال کلید خورد

10 فروردین 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش ها از ایران ، حکایت از افزایش قیمت دلار دارد. این در حالی است که هم زمان کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید ، دولت سیاست ارزی مشخصی ندارد ، و اتاق بازرگانی ایران نیز، بر تشدید تحریم ها در سال جدید تاکید دارد . گزارش از وفا آذربهاری