آغاز انتخاباتی جبهه پایداری با انتقاد از «فتنه ۸۸»

06 دی 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جبهه پایداری یکی از تشکل های تازه تاسیس محافظه کاران نزدیک به آیت اله خامنه ای در ایران است. اغلب چهره های سرشناس آن را نزدیکان به محمود احمدی نژاد تشکیل می دهند و خود را پیرو محمدتقی مصباح یزدی، روحانی محافظه کار می دانند. بتازگی فعالیت این گروه بیشتر شده و خود را برای انتخابات خرداد ماه آینده آماده می کند؛ انتخاباتی که هنوز منتقدان و مخالفان حکومت، در آن جایی ندارند. گزارش از آرش سیگارچی.