نگاهی به برندگان جایزه آقاخان برای معماری بومی و اسلامی

12 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جایزه آقا خان توسط بنیاد شبکه توسعه معماری به همین نام هر سه سال یک بار به پروژه هایی اهدا می شود که شیوه‌های بومی، اسلامی و یا با تمرکز بر روی معماری سنتی و مدرن ایده جدید ارائه می دهند