آگاهی از وقوع زلزله حیاتی است

23 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هر بار که زمین لرزه ای پیش می آيد و جان انسان ها را می گیرد، اولین سوالی که در ذهن نقش می بندد این است که چرا دانش بشری با این همه پیشرفت هنوز نتوانسته انسان را از زمان و مکان زلزله پیش از وقوع اگاه کند. بسیاری از دانشمندان و محققین به فکر چاره کار هستند و فقط باید امیدوار بود که روزی بالاخره موفق بشوند.