افزایش طلاق، کاهش افزایش؛ چهار ازدواج در مقابل یک طلاق

31 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تازه ترین آمار سازمان ثبت احوال ایران نشان می دهد آمار طلاق در ایران همچنان رو به افزایش است و ازدواج نیز کاهش دارد. گزارش آرش سیگارچی