افزایش تعداد زندانیان در ایران

24 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگر خود و یا یکی از اعضای خانواده‌تان تجربه حضور در زندان را دارید، از تاثیرات زندان بگویید.دلیل افزایش تعداد زندانیان را چه می‌دانید؟ با مجازات‌های جایگزین زندان موافقید؟