افزایش تعداد اعدامها در ایران در سال ۱۳۹۲

29 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سال ۱۳۹۲خورشیدی در حالی به پایان رسید که حکومت ایران همچون سالهای گذشته بر سر مساله نقض حقوق بشر بویژه تعداد بالای مجازات اعدام در ایران با انتقاد گسترده نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر روبرو بود بی آنکه به نگرانی ها واکنش مثبت نشان دهد. گزارش از کوروش صحتی.